In totaal hebben 21 cursisten deelgenomen aan de basiscursus ‘Vogels van Fort bij Rijnauwen. De cursus liep van februari tot begin mei. De cursus telde in totaal 4 excursie-ochtenden op en rond het Fort bij Rijnauwen. Ook een avondexcursie -gericht op de uilen van het fort- hoorde bij het pakket. Alle cursisten hebben de eindstreep bereikt: een prachtig resultaat.
Sinds 2020 wordt de cursus jaarlijks georganiseerd door de Vrienden van Fort bij Rijnauwen

Opzet
De cursus is zeer praktisch van opzet en er wordt in kleine groepjes (van ca. 5 deelnemers) gewerkt steeds in wisselende samenstelling. Het herkennen op zicht en op zang van de vogels staat centraal. De cursus vond vooral buiten plaats in de prachtige natuur van het fort. Het voordeel van deze aanpak is dat de cursisten sterk persoonlijk worden ondersteund door ervaren vogelaars, die de vogels van het fort goed kennen.

In kleine groepjes vogels spotten en geluiden leren zorgt voor hoog rendement

Cursusmateriaal en -kosten
Als cursusmateriaal ontvangt elke cursist een exemplaar van de Virtuoze Vogelzanggids (Nico de Haan), een aantekenboekje, de vogellijsten van de excursies en een lijst van naslagwerken en interessante links naar achtergrondmaterialen zoals YouTube filmpjes van de vogelsoorten. Ook werd een appgroep gemaakt om op deze wijze alle vragen tussendoor te kunnen beantwoorden.
De kosten bedroegen dit jaar € 42,50, inclusief lesmateriaal.
Alle cursisten zijn direct ook Vriend van het fort.

Vogellijst
Tijdens de vier ochtend- en de avondexcursies werden meer dan 40 soorten vogels waargenomen. Opvallende soorten waren: ijsvogel, havik, glanskopje, middelste bonte specht, bosuil, appelvink, kleine karekiet en dodaars. Belangstellenden die de lijst van waarnemingen per mail willen ontvangen kunnen contact opnemen met Cees de Jong, via dejongcees11@gmail.com

Eindtoets en bewijs van deelname
Op 6 mei vond aan het einde van de ochtendexcursie de (facultatieve) eindtoets vogelgeluiden plaats. De deelnemers kregen in totaal 10 geluiden te horen van vogels van het fort, die direct op naam gebracht moesten worden. Voor de een makkelijk en voor de ander lastig alle geluiden correct te herkennen. Alle deelnemers ontvingen een bewijs van deelname.

Vogelcursus voorjaar 2024
Ook in het voorjaar van 2024 organiseren de Vrienden van Fort bij Rijnauwen de basiscursus. Op in totaal 4 zaterdagochtenden kunnen cursisten dan meer dan 30 vogelsoorten op en rond het rond het fort leren herkennen.
Opgave voor de cursus is mogelijk bij Hidde Vroman, secretaris van de Vrienden van Fort bij Rijnauwen, via hidde_vroman@hotmail.com.
Houdt svp voor de precieze data, aanvangstijden en kosten de website van de Vrienden in de gaten (www.fortbijrijnauwen.nl).

Let op: het aantal cursisten is beperkt. Er wordt eventueel met een wachtlijst gewerkt.