Fort bij Rijnauwen

Het Fort bij Rijnauwen is het grootste en groenste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit is naast een culturele plek een natuurreservaat van belang. De flora en (avi)fauna zijn bijzonder en uniek voor de omgeving.

Natuur

Fort bij Rijnauwen is een Staatsbosbeheer fort en herbergt een unieke natuur. Alle diersoorten die op de Utrechtse heuvelrug voorkomen leven op het fort. Twee dassenfamilies, een roedel reeën, marterachtige en veel meer. Tevens zijn de ijsvogel en havik vaste bewoners van het fort.  Er is een grote verscheidenheid aan planten en bomen. Bekijk meerdere soorten orchideeën en gigantische lindes. Laat je elk seizoen verrassen door de schoonheid van de natuur opdat moment.

Beleving

Fort bij Rijnauwen komt pas echt tot leven wanneer je de verhalen van een gids hoort. Elke gids heeft weer zijn eigen specialiteiten en verhalen op natuur- of cultuurgebied. Loop mee over, door, rond, onder en in het fort. Kijk hoe de soldaten vroeger hebben moeten zwoegen in hun vertrekken en stellingen. En kijk hoe de natuur het fort nu bijna letterlijk omhelst. Kortom boek snel een rondleiding.

Cultuur

Fort bij Rijnauwen maakte ooit deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De machtigste, maar ook duurste verdedigingslinie die ons land ooit gekend heeft.
Het fort is gebouwd tussen 1868 en 1871 waarna er eind 19e eeuw nog de laatste aanpassingen plaats vonden. Het fort diende om het moeilijk onder water te zetten gebied ten zuidoosten van Utrecht te verdedigen, de zogenaamde ‘Houtense Vlakte’.

Blog

  • Zwarte specht Foto ob Zakee

4 november: lezing door natuurschrijver Koos Dijksterhuis

30 oktober 2023|Reacties uitgeschakeld voor 4 november: lezing door natuurschrijver Koos Dijksterhuis

De Stichting Vrienden van Fort bij Rijnauwen organiseert op zaterdag 4 november a.s. een lezing door natuurschrijver Koos Dijksterhuis. Koos Dijksterhuis groeide op in Amersfoort, studeerde biologie en sociologie in Groningen, woonde in Noord-Brabant, [...]

Monitoring Biodiversiteit

17 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor Monitoring Biodiversiteit

Fort bij Rijnauwen staat bekend als het natuurfort van Staatsbosbeheer. Boven de balie in het nieuw ingerichte Wachtgebouw van het fort staat dan ook de slogan: ‘Natuurfort vol geheimen’. In de vorige Nieuwsbrief van de [...]

  • Ringslanghoop op Fort bij Rijnauwen

Ringslangbroeihopen op het Fort bij Rijnauwen

17 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor Ringslangbroeihopen op het Fort bij Rijnauwen

Op en in de omgeving van het Fort bij Rijnauwen komen ringslangen voor. Deze kwetsbare slangensoort is de grootste van ons land: vrouwelijke exemplaren kunnen wel langer dan een meter worden! Ringslangen zijn prachtige [...]

Beleef het fort!

Staatsbosbeheer organiseert reguliere rondleidingen op Fort bij Rijnauwen tussen april en oktober. Deze rondleidingen zijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Je verkent met een gids het fort waarbij de gids je laat zien hoe het fort functioneerde in oorlogstijd, de rol van het water daarbij en de rijke natuurontwikkeling die heeft plaatsgevonden op het fort.

Voor informatie en boekingen kun je terecht op de website van Staatsbosbeheer.

In de omgeving

In de omgeving van het Fort zijn meerdere horeca gelegenheden. Zoek je een plek om lekker pannenkoeken te eten ga naar Theehuis Rhijnauwen, hou je van biologisch lunchen en dineren ga naar De Veldkeuken of houd je van een gevarieerde kaart dan kies je voor Restaurant/bakkerij Vroeg.

Er zijn ook allerlei andere dingen te doen in de omgeving van het Fort. Biologische groenten kun je kopen bij de Amelishof. Daar kun je ook je eigen boeket plukken! Bij de Rijnstroom kun je een kano, roeiboot of fluisterboot huren om naar Amelisweerd te varen. Bij de Stayokay Bunnik kun je naast eten en borrelen ook slapen en trouwen bijvoorbeeld.

Steun het groenste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Word Vriend van het Fort bij Rijnauwen.
Help mee bij de bescherming van de unieke natuur en cultuur.

De stichting

De stichting ‘Vrienden van Fort bij Rijnauwen’ is opgericht op 18 november 2014. Het huidige bestuur bestaat uit Hidde Vroman (secretaris), Ben Hermans (penningmeester), Rob Zakee, Erwin Visee en Cees de Jong (voorzitter)

De stichting is opgericht met de volgende kerndoelen:

  • de cultuurhistorische – en natuurwaarden in verhouding tot elkaar te behouden en ontwikkelen;
  • informatie en educatie met betrekking tot de cultuurhistorische- en natuurwaarden van het fort en haar omgeving te bevorderen;
  • het genereren van (meer) betrokkenheid van omwonenden en andere geïnteresseerden bij het fort;
  • het organiseren en bevorderen van activiteiten die ten goede komen aan bovenstaande doelen.

Heroriëntatie

De belangrijkste motivatie voor het oprichten van de stichting in 2014 was op te komen voor de bescherming van de unieke natuur- en cultuurwaarden van het fort. Er waren ontwikkelingen die aanleiding gaven tot zorg en ook door Staatsbosbeheer werden (h)erkend.

Sinds 2014 heeft de vriendenstichting tal van (start)activiteiten ontwikkeld en in gang gezet. Er zijn vrienden geworven, die meehelpen het fort beter in beeld te brengen. Vrienden(mid)dagen met lezingen en rondleidingen, onderhoudsactiviteiten (‘hakken & zagen’), fondsenwerving (met een eerste subsidie voor de ontwikkeling van een natuurkaart van het fort), lichtjestocht (inclusief Kerstverhaal), inventarisaties van soortsgroepen (zoals slakken, mossen en paddenstoelen) en bijzondere excursies op het fort zijn voorbeelden. Twee klankbordgroepbijeenkomsten die door stichting zijn georganiseerd in 2015 leverden een schat aan mogelijkheden op voor een verantwoorde exploitatie van het fort. De resultaten zijn steeds met SBB gedeeld.

Sinds 2016 heeft SBB veel activiteiten op het fort ontplooid. Er is geld beschikbaar gesteld voor restauratie en consolidatie van (grote) delen van het fort. Tegelijkertijd is SBB gestart met de uitvoering van een aantal ideeën van de klankbordgroepbijeenkomsten van de stichting. Belangrijk is de herstructurering, aansturing en uitbreiding van de vrijwilligersorganisatie met (nieuwe) gidsen, gastheren/vrouwen en een onderhoudsploeg. Tegen deze achtergrond heeft de stichting zich beraden op haar positie eb de rol die zij de komende tijd gaat oppakken. Samen met SBB heeft zij bepaald dat de focus wordt gericht op:

1. Fondsenwerving. De stichting kan vermogensfondsen benaderen waar SBB dat niet kan. Er wordt gedacht aan herkenbare, exclusieve projecten die in samenspraak met SBB worden gekozen en precies de meerwaarde van het fort duidelijk maken omdat zij uniek zijn voor de fortnatuur en –cultuur.

2. Activiteiten waar SBB niet (voldoende) aan toekomt, zoals monitoring van de unieke natuur (biodiversiteit), beschrijven van de unieke cultuur, publiceren onderzoeksresultaten en tenslotte bijdragen aan de afstemming van beheer & onderhoud van het fort op de resultaten van het monitoringsprogramma.

3. Genereren van meer aandacht en betrokkenheid van omwonenden en andere geïnteresseerden bij het fort. Meer vrienden die het fort in hun hart dragen, die centraal via de verbeterde website en nieuwsbrieven de visie van de stichting uitdragen. Educatieve activiteiten voor basisscholen, met een binnen- en buitenschools fortdeel zorgen voor draagvlak bij de jonge Vrienden van Fort bij Rijnauwen.

Beloningsbeleid: De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden binnen het bestuur.

RSIN nummer: 85454013