Voor de mensen die het nieuws volgen is duidelijk dat forten altijd problemen hebben met lekkage. Het waterlinie museum heeft ondanks nieuwbouw toch ook weer last van lekkage. Zo ook op het Fort bij Rijnauwen. Maar dat pakken we nu goed aan! Het toiletgebouw wordt vernieuwd en het kruithuis wordt grondig aangepakt.

In de wintermaanden komen er normaal gesproken geen mensen op het fort om de dieren hun rust te gunnen. Met name de vleermuizen mogen niet gestoord worden in hun slaap. Dit jaar wordt er echter toch gewerkt op het fort. Staatsbosbeheer kon namelijk over geld van de Rijksoverheid beschikken om een en ander op te knappen. Daarom wordt momenteel gewerkt aan het verbouwen van het kruithuis en van het deel van de flankbatterij 4 waar de toiletten zijn. Het kruithuis wordt gemoderniseerd en zodanig ingericht dat het in twee delen gesplitst kan worden. Zo kan het in de toekomst gemakkelijker verhuurd worden. Het toiletgebouw wordt opgeknapt zodat het er wat netter uitziet. Om ervoor te zorgen dat het toiletgebouw minder vochtig is wordt het aarden dak verwijderd. Er wordt een ondoorlatende laag tussen geplaatst waarna de dikke aarden laag weer terug wordt geplaatst. We hopen dat jullie in het voorjaar komen kijken hoe het geworden is!