De Vrienden van Fort bij Rijnauwen organiseren ook in het voorjaar van 2024 de basiscursus ‘Vogels van Fort bij Rijnauwen’. De cursus loopt van februari tot begin mei. De cursus telt in totaal 4 excursieochtenden op en rond het Fort bij Rijnauwen. Ook een avondexcursie – gericht op de uilen van het fort – hoort bij het pakket.

Opzet

De cursus is zeer praktisch van opzet en vindt vooral buiten plaats in de prachtige natuur van het fort. Er wordt steeds in kleine groepjes van ca. 5 deelnemers gewerkt. Op deze wijze kunnen de cursisten extra worden ondersteund door ervaren vogelaars, die de vogels van het fort goed kennen. Het in de praktijk herkennen op zicht en op zang van de vogels staat centraal.

Cursusmateriaal en -kosten

Als cursusmateriaal ontvangt elke cursist een exemplaar van de ‘Virtuoze Vogelzanggids’ (Nico de Haan), een aantekenboekje, de vogellijsten van de excursies en een lijst van naslagwerken en interessante links naar achtergrondmaterialen. Ook wordt een appgroep gemaakt om op alle vragen tussendoor te kunnen beantwoorden.

De kosten bedragen dit jaar € 45,- inclusief alle lesmaterialen, koffie/thee en getuigschrift.

Alle cursisten zijn door hun deelname automatisch Vriend van het fort.

Vogellijst

Tijdens de ochtend- en de avondexcursies leren de cursisten meer dan 30 vogelsoorten herkennen. In 2023 namen de 21 cursisten zelfs meer dan 40 soorten vogels waar. Opvallende soorten van het fort zijn: ijsvogel, havik, glanskopje, middelste bonte specht, bosuil, appelvink, kleine karekiet en dodaars.

Eindtoets en bewijs van deelname

Aan het einde van de cursus is er gelegenheid voor het afleggen van een (facultatieve) eindtoets vogelgeluiden. De deelnemers krijgen in totaal 10 geluiden te horen van vogels van het fort, die direct op naam gebracht moeten worden. Voor de een makkelijk en voor de ander lastig alle geluiden correct te herkennen. Alle deelnemers ontvingen een bewijs van deelname.

Opgave vogelcursus voorjaar 2024

Website Vrienden van Fort bij RijnauwenOpgave voor de cursus is mogelijk bij Hidde Vroman, secretaris van de Vrienden van Fort bij Rijnauwen, via hidde_vroman@hotmail.com. Na inschrijving ontvangen alle deelnemers een mail met alle benodigde informatie.

De precieze data zijn nog niet bekend. Houd svp voor de precieze data, aanvangstijden en kosten de website van de Vrienden in de gaten: www.fortbijrijnauwen.nl

Let op: het aantal cursisten is beperkt. Er wordt eventueel met een wachtlijst gewerkt.