Tijdens de Vriendendag op Zaterdag 21 oktober 2017 is er uitgebreid stil gestaan bij “Ringslangen op het fort”. Daarbij werd  uitleg gegeven door Peter van Wieringen van de Ringslangenwerkgroep Nieuw Wulven.

Conclusie van deze dag was dat er waarschijnlijke een populatie ringslangen op het fort zit, maar dat dat ook niet zeker is. Er is toen besloten om door middel van het aanleggen van zgn. “ringslanghopen”, de ringslangen te stimuleren zich op het fort voort te planten.

Broeihopen zijn van groot belang voor de voortplanting van ringslangen. Deze hopen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het materiaal voldoende los is, zodat een ringslangvrouwtje er gemakkelijk in kan kruipen. (De eitjes worden meestal op een diepte tussen 20 en 60 cm diep afgezet.) De temperatuur in de hoop moet constant rond de 25 tot 30°C zijn. En de hoop moet voldoende vochtig zijn. Ruwe paardenmest, compost en bladeren vormen een geschikt substraat voor broei.

Na één tot enkele jaren is al het materiaal in de hoop verteerd en loopt de broei terug. Er moet dus regelmatig een nieuwe aangelegd worden. Omdat ringslangen geschikte eiafzetplaatsen lange tijd blijven bezoeken, moeten goede broeihopen op dezelfde plaats gehandhaafd blijven. Werkzaamheden aan broeihopen dienen tussen midden april en eind mei uitgevoerd te worden of in oktober. Op die manier worden legsels en overwinterende dieren niet beschadigd of gestoord.

Grote hopen (>15 m2) worden vaker gebruikt dan kleine. Een goede standaard-broeihoop is 1,5 meter breed, 3 meter lang en 1,2 meter hoog (minimummaten: 1,6 meter bij 1,2 meter en 1 meter hoog). Met name bladhopen, waarin takken zijn verwerkt, worden vaak gebruikt. Ook een mengsel van compost en ruwe paardenmest blijkt goed te voldoen. De takken dienen voornamelijk in het midden van de broeihoop verwerkt te worden. Pure mesthopen scoren wezenlijk slechter. Composthopen scoren weer wat beter.

De natuurwerkdag waarop deze ringslanghopen zullen worden aangelegd zal worden gehouden op zaterdag 7 april.