Deze tekst kwam ik tegen op de website van Universiteit Utrecht. Het vertelt over de verzetsgroep Pahud.
De groep Pahud

In de universitaire wereld heerste een enorme verontwaardiging over de razzia’s op zaterdag 6 februari 1943, die tot de wegvoering van enkele honderden studenten naar Vught leidde. Niet alleen de studenten waren daar trouwens uitermate boos over, ook door de academische senaten werd woedend gereageerd. De Duitse maatregel was dan ook in flagrante strijd met de in december gedane belofte, dat de studenten met rust gelaten zouden worden.

De SS-generaal Rauter ontleende echter een extra reden tot hard optreden aan de gevangenneming van een sabotagegroep van Delftse studenten, de groep Pahud, genoemd naar de leider ervan Willem Pahud de Mortanges. Blijkens een notitie van de Utrechtse rector magnificus Van Vuuren was men zich buiten Delft van de ten gevolge hiervan ontstane nieuwe complicatie bewust. Toen allengs meer en meer studenten in Vught vrijgelaten werden, waren het daar vooral de Delftenaren die langer moesten blijven. Willem Pahud de Mortanges zelf is met vijf andere leden van de groep op 18 mei 1943 op Fort Rhijnauwen gefusilleerd.

Originele pagina is hier te bekijken